มีเพลงมาให้ฟัง… ครับ

บทเพลงทานตะวัน

ผู้แต่งคำร้อง
ท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม เมื่อ ปี พ.ศ. 2536
และได้รับฉายาว่าเป็น “กวีรัตนโกสินทร์ “
http://www.oknation.net/blog/nowwarat

ผู้แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน
อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
แห่งวงดนตรี  คาราบาว

ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน
ขับร้อง


เราเคยเห็นพระอาทิตย์ในลักษณะใด?

” ตะวันส่องใส แดดฉายลงมา ทาบทาทิวทุ่ง ”

ภาพจากwww.photoontour.com

น้ำค้างยามเช้าบนเขาใหญ่

มนุษย์สัมผัสกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รับรู้ เกิดความรู้สึกเป็นแรงบรรดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ประเทือง เอมเจริญ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดวงอาทิตย์

ประเทือง เอมเจริญศิลปินแห่งชาติปีพุธศักราช 2548
สาขาจิตรกรรม

เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2578
ที่กรุงเทพมหานครเป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น
อดทน ด้วยการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก
ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังแสงสว่างจนเกิดมุมมอง
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็น รูปแบบของตนเองผลงาน ปีพุทธศักราช 2519-2543

ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน

การวิจารณ์ผลงานศิลปะ

หมายถึงการแสดงออกทางประสบการณ์ ในการคิดวิเคราะห์ตีความ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบผลงาน
นำไปสู่ความชื่นชม และเห็นคุณค่าในความงาม

" Starry Night "  Vincent van Gogh   1853-1890

" Starry Night " Vincent van Gogh 1853-1890

แปลเพลง Starry Night
http://topicstock.pantip.com/writer/topicstock/W2519723/W2519723.html

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=443200

Vincent van Gogh : จิตรกรอัจฉริยะผู้อาภัพ
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=2753

Older Posts »

หมวดหมู่