Posted by: alasat | 14/04/2010

แบ่งประเภทของศิลปะอย่างไร?

ตามความหมายของศิลปะโดยรวม
สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองอารมณ์และประโยชน์ใช้สอย
สามารถแบ่งประเภทของศิลปะ ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
1.วิจิตรศิลป์(Fine Art ) หมายถึง ศิลปะที่สนองความต้องการทางด้านจิตรใจและอารมณ์เป็นสำคัญ
2. ประยุกต์ศิลป์ ( Applied Art )หมายถึง ศิลปะที่สนองความต้องการทางด้านร่างกาย วิถีชีวิตและเศรษฐกิจ โดยถือเอาคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญจากคลิปน่าจะเป็นศิลปะประเภทใด?

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: