Posted by: alasat | 08/06/2010

รูปแบบการแสดงออกทางทัศนศิลป์

รูปแบบการแสดงออกทางทัศนศิลป์

แบ่งโดยรวมได้สามลักษณะคือ
1. รูปแบบเหมือนจริงหรือรูปธรรม
2. รูปแบบลดตัดทอนหรือกึ่งนามธรรม
และ 3.รูปแบบนามธรรม

รูปแบบเหมือนจริง
จะถ่ายทอดตามลักษณะเหมือนจริงตามที่ตามองเห็น

The Stone Breakers  Gustave Courbet 1849

"The Stone Breakers " Gustave Courbet 1849

http://www.suu.edu/faculty/aton/3260images/courbetstone.html

รูปแบบลดตัดทอนหรือกึ่งนามธรรม
จะถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นโดยลดตัดทอนให้เหลือไว้แต่สิ่ง
สำคัญที่ต้องการเน้นโดยยังเหลือเค้าโครงเนื้อเดิมไว้บางส่วน

"Weeping Women" Pablo Picasso 1937

http://www.artquotes.net/masters/picasso/pablo_weeping1937.htm

รูปแบบนามธรรม
ไม่แสดงเรื่องราว  แต่จะให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึก
ที่ผู้ดูมีต่อผลงาน

" Yellow-Red-Blue " Kadinsky,Wassily 1925

http://www.paintings2enjoy.com/index.php?action=gallery&prefix=k

โฆษณา

Responses

 1. แล้วถ้าภาพเกิดจากจินตนาการล้วนๆล่ะครับ
  จะจัดอยู่ในประเภทไหน
  ช่วยแนะนำด้วยครับ

 2. รูปแบบที่จัดหมวดหมู่ไว้เป็นการจัดรูปแบบตามที่ผู้ดูมองเห็นครับ
  ภาพที่เกิดจากจินตนาการ ก็อาจแสดงรูปแบบเหมือนจริง
  รูปแบบลดเพิ่มตัดทอนหรือรูปแบบนามธรรมได้ ครับ

 3. ขอบคุณครับ กำลังหาเนื้อหา

 4. เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ด้านศิลปะที่ดีมากครับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: