การจัดองค์ประกอบศิลป์ ( Composition )

คือการนำทัศนธาตุ (Visual Elements )
หรือส่วนประกอบย่อยๆซึ่งได้แก่ จุดเส้น
รูปร่างรูปทรง สี พื้นผิว บริเวณว่าง
มาประกอบกันเป็นผลงานทัศนศิลป์

โฆษณา

« Newer Posts - Older Posts »

หมวดหมู่